ehbo hardenberg
KNV EHBO afd. Hardenberg
KNV EHBO afd. Hardenberg
Singelberg 59
7772 DC Hardenberg
Tel: 0523-270112
Email: secretaris@ehbohardenberg.nl
IBAN: NL93 RABO 032 4934 122
K.v.K nummer 40061105

KNV EHBO afd Hardenberg is gecertificeerd door:

ehbo hardenberg

Inclusief onze instructeurs, die ook gecertificeerd zijn door de Nederlandse reanimatie raad NRR.

Nieuws

Statuten Wijzigingen:

Tijdens de laatste algemene leden vergadering, waarvan de statuten veranderingen centraal stonden is door de gehele vergadering door middel van stemmingen aangenomen.

Aansprakelijkheidsverzekering:
Het Oranje Kruis heeft een aansprakelijkheidsverzekering af gesloten voor al haar diplomahouders Eerste Hulp, Jeugd Eerste Hulp, instructeurs Eerste Hulp en certificatiehouders Eerst Hulp aan kinderen.Deze verzekering is persoonsgebonden en geldig in iedere situatie, waarbij de persoon (in bezit van een geldig diploma of certificaat)op vrijwillige basis Eerste Hulp verleent.Een hulpverlener is met deze verzekering verzekerd tegen sancties die volgen uit het foutief handelen van de hulpverlener met gevolgen voor het slachtoffer. Evenals materiële schade die is toegebracht tijdens het verlenen van hulp.

Onze jaarlijkse algemene leden vergadering is altijd op de eerste maandagavond van de maand februari.
Als onderwerp na de pauze( lezing of film ) heeft meestal betrekking op EHBO.
Locatie:  “De Schakel” Lage Doelen 5, 7772 BL , Hardenberg  aanvang 19.30 uur.

Reddingsdeken: goud of zilver? :
Reddingsdekens zijn opgebouwd uit een laag kunststof met aan beide zijden een dunne laag aluminium. Er zijn zilver- en goudkleurige kanten, wat is het verschil?
Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan bij Fontys Hogeschool in Eindhoven voor toepassing met een twee kleurige reddingsdeken.
De bewering goud naar koud is dat bij onderkoeling de zilveren kant naar het lichaam van het slachtoffer moet worden geplaatst, en bij oververhitting juist de gouden kant. Dit geeft nogal eens verwarring tijdens het gebruik.
Warmte kan zich op verschillende manieren verplaatsen.
1. door geleiding b.v. het uiteinde van een theelepel wordt heet, omdat het onderste deel in de hete thee zit
2. door conventie b.v. als je over je arm blaast wordt je arm kouder, omdat meer warmte van de huid naar de lucht wordt overgedragen.
3. door straling b.v. als je in de schaduw zit is het minder warm.
Tijdens het wetenschappelijk onderzoek zijn alle drie manieren toegepast van warmteverplaatsing, uit de berekeningen is naar voren gekomen dat de gouden kant en de zilveren kant een verschil op levert van 2%, het maakt zo goed als niets uit.
De kleur van de reddingsdeken beïnvloed alleen de warmteverplaatsing door straling.
Bij de warmteverplaatsing van het slachtoffer door de reddingsdeken heen naar de omgeving (of andersom) blijkt alleen convectie een rol van betekenis te spelen.
Bij gebruik gewoon de deken omslaan, de kleur doet er niet toe.

Overgenomen uit EHBO.NL oktober 2016

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.