ehbo hardenberg
KNV EHBO afd. Hardenberg
KNV EHBO afd. Hardenberg
Singelberg 59
7772 DC Hardenberg
Tel: 0523-270112
Email: secretaris@ehbohardenberg.nl
IBAN: NL93 RABO 032 4934 122
K.v.K nummer 40061105

KNV EHBO afd Hardenberg is gecertificeerd door:

ehbo hardenberg

Inclusief onze instructeurs, die ook gecertificeerd zijn door de Nederlandse reanimatie raad NRR.

ANBI status

ANBI verklaring:

De doelstelling: De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretische en praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken

b. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te onderhouden en te vervolgen , teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijhorende                       aantekeningen en/of certificaten met betrekking tot eerste hulp verlening;

c. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;

d. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;

e. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter                                 Mevr J.van der Burg-Mouris

Secretaris, Penningmeester  Dhr G. Boertien

Coördinator Evenementen   Dhr H.Prenger

Coördinator Dagherhaling   Dhr J.de Jonge

Leden administratie              Dhr R.de Vries

Algemeen bestuurslid           Dhr A.de.Vries

Algemeen bestuurslid           Dhr R.Westenberg

Secretaris en Penningmeester

Financiën: controleert activa betalingen en uitgaven.

Behartigd alle inkomende post en E-mail met eventueel terugkoppeling naar de afzenders.

De nieuwe diploma’s worden afgestuurd naar het secretariaat voor verdere verzending naar de leden.

Maakt presentie lijsten voor avondherhaling en notuleert bij bestuursvergaderingen.

Organiseert opleidingen/cursussen EHBO incl de betaling daarvoor.

   Voorzitter en EHBO instructeur.

Onderhoud alle vernieuwingen voor het theoretische als praktische gedeelte voor de basis EHBO, kinder en baby’s  en wandelletsel.

Verzorgt met andere docenten het lesprogramma’s voor de ehbo herhaling lessen, zowel voor de avond als overdag.

Geeft opleidingen voor het diploma basis EHBO en de cursus wandelletsel.

Zit de bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen voor en zorgt voor de PR van de vereniging.

Is in overleg dienstbaar om EHBO diensten te willen doen tijdens evenementen.

Coördinator voor dag-herhalingen

Organiseert groepen in het voorjaar en najaar, waarvan de uitnodigingen individueel verstuurt worden naar het huisadres van de deelnemers.

De data van indelingen en samenstellingen worden gemaild naar de instructeurs en administrateur, factureert naar werkgever of particulier van de deelname.

Controleert presentie van de deelnemers.

Is fysiek aanwezig bij avondherhaling voor presentie lijst van deelnemers.

Coördinator voor evenementen

Is verantwoordelijk en bevoegd voor indeling van ehbo’ers voor EHBO ondersteuning

tijdens het evenement.

Is het aanspreekpunt voor de organisatie die EHBO ondersteuning aanvraagt.

Gaat voor vragen in contact met de zorgdrager van het evenement.

Geeft namen door van ehbo’ers aan administratie EHBO voor onkostenvergoeding.

Benaderd ehbo’ers voor deelname aan EHBO ondersteuning tijdens het evenement.

Besteld en zorgt voor voldoende EHBO materialen die nodig zijn voor het algemeen gebruik binnen de vereniging.

Caravan (hulppost) beheer en ledenadministratie  

Zorgt in overleg met coördinator voor transport bij het inzetten van de hulppost tijdens het evenement en voor aanwezige EHBO materialen in de caravan die nodig zijn op het evenement.

Logt in bij het Portal Oranje Kruis, voor inzicht van diploma houders die in aanmerking komen voor verlenging.

Algemeen bestuurders Dhr A de Vries & R Westenberg

 

Inzage in de financiële Huishouding.
uitgaven vereniging inkomen vereniging
ALV, bestuur kosten, locatie kosten,  €   2.030,00  contributieleden  €    7.188,00
kosten EHBO herhaling  incl dagherhalingen  €   3.926,00 dagherhalingen  €    3.780,00
kosten evenementen  €   1.090,00 evenementen  €    1.500,00
Adracht hoofd bestuur  €   1.578,00
OK diploma verlengingen  €   1.435,00
Verzekeringen  €       537,00
 € 10.596,00 € 12.468,00

Reacties zijn gesloten.