ehbo hardenberg
KNV EHBO afd. Hardenberg
KNV EHBO afd. Hardenberg
Singelberg 59
7772 DC Hardenberg
Tel: 0523-270112
Email: secretaris@ehbohardenberg.nl
IBAN: NL93 RABO 032 4934 122
K.v.K nummer 40061105

KNV EHBO afd Hardenberg is gecertificeerd door:

ehbo hardenberg

Inclusief onze instructeurs, die ook gecertificeerd zijn door de Nederlandse reanimatie raad NRR.

Hulpverlening bij evenementen

Procedure aanvraag eerste hulpverlening bij evenementen

De aanvraag wordt gedaan via de website www.ehbohardenberg.nl bij het kopje eerste hulp bij evenementen.

Het evenement dient 4 weken van te voren worden aangemeld d.m.v. het aanvraagformulier, waarop een bevestiging wordt gestuurd voor beantwoording.

Wanneer een aanvraag maanden van te voren wordt aangevraagd, wordt het als reservering in de agenda geplaatst.

Als  het ons niet lukt om de aanvraag voor het evenement rond te krijgen door omstandigheden of overbezetting, kan onze vereniging daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Er zal  vroegtijdig met de aanvrager worden  gecommuniceerd over de stand van zaken of het wel of niet kan plaatst vinden.

De verwachting is, dat de ehbo’ers worden gezien als gasten met een beschutte zitplaats waar ze wat te drinken wordt aangeboden krijgen, en zo nodig een lunch.

Om een slachtoffer te kunnen behandelen is een beschutte plaats zeer gewenst, tevens ook voor commentaar door omstanders van buiten af.

Er kan een ingerichte EHBO caravan (hulppost) worden aangevraagd onder voorbehoud mits transport mogelijk is. De hulppost wordt niet extra berekend behalve transportkosten.

Onze gediplomeerde EHBO’ers zijn goed uitgerust met complete EHBO koffers, en de meegenomen draagbare AED die wordt berekend.

De bezetting per hulppost is altijd 2 personen, bij grote evenementen worden uiteraard de hulpposten uitgebreid, in overleg met de organisatie van het evenement.

Wij zijn een vrijwilliger organisatie die zoveel mogelijk de aanvragen met respect  probeert te verwezenlijken.

Een parkeerplaats aanwijzen voor de auto van de ehbo’ers bij het evenement, wijs een persoon aan van de organisatie die mee kan gaan naar een arts of spoedeisende hulp wanneer een ambulance niet nodig is.

De kosten van het evenement zijn € 20.- per uur/ transportkosten voor de hulppost worden wel berekend/ de mobile AED € 25.- per dagdeel

De benodigde materialen die nodig zijn geweest voor de hulpverlening, daarvan wordt een nacalculatie gemaakt, die vermeld wordt op de factuur.

Aanvraagformulier

Reacties zijn gesloten.