ehbo hardenberg
KNV EHBO afd. Hardenberg
KNV EHBO afd. Hardenberg
Singelberg 59
7772 DC Hardenberg
Tel: 0523-270112
Email: secretaris@ehbohardenberg.nl
IBAN: NL93 RABO 032 4934 122
K.v.K nummer 40061105

KNV EHBO afd Hardenberg is gecertificeerd door:

ehbo hardenberg

Inclusief onze instructeurs, die ook gecertificeerd zijn door de Nederlandse reanimatie raad NRR.

Privacyverklaring

Privacyverklaring
KNV EHBO afd Hardenberg gevestigd aan de Singelberg 59 7772 DC Hardenberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.
Contactgegevens : http://ehbohardenberg.nl
Singelberg 59 7772 DC Hardenberg
Tel: 0523-270112

Persoonsgegevens die wij verwerken
KNV EHBO afd Hardenberg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor en achternaam / Geslacht /Geboortedatum / adresgegevens / telefoonnummer en E-mailadres.

Iedereen kan onze website bezoeken maar geen veranderingen of wijzigingen aan toevoegen.
Dat betekend dat voor uitschrijvingen en wijzigingen van persoonsgegevens via e-mail of schriftelijk contact moet worden opgenomen met: secretaris@ehbohardenberg.nl

De volgende doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gaan verwerken
Verzenden van onze nieuwsbrief of U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en opleidingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
KNV EHBO afd Hardenberg neemt geen geautomatiseerde verwerkingen en/of besluiten op basis van persoonsgegevens die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben op personen, die door computer progamma’s of systemen worden genomen dat daar een mens (b.v. een medewerker van KNV EHBO afd Hardenberg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KNV EHBO afd Hardenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
KNV EHBO afd Hardenberg verstrekt uitsluitend aan derde en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

KNV EHBO afd Hardenberg gebruikt geen Cookies, of vergelijkbare technieken

Gegevens aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het rechtop gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie ,te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretaris@ehbohardenberg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readablezone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. KNV EHBO afd Hardenberg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Tevens wil de vereniging u er op wijzen om een mogelijke klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de link:
https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KNV EHBO afd Hardenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris@ehbohardenberg.nl

Reacties zijn gesloten.