ehbo hardenberg
KNV EHBO afd. Hardenberg
KNV EHBO afd. Hardenberg
Singelberg 59
7772 DC Hardenberg
Tel: 0523-270112
Email: secretaris@ehbohardenberg.nl
IBAN: NL93 RABO 032 4934 122
K.v.K nummer 40061105

KNV EHBO afd Hardenberg is gecertificeerd door:

ehbo hardenberg

Inclusief onze instructeurs, die ook gecertificeerd zijn door de Nederlandse reanimatie raad NRR.

WBTR

Secretaris en Penningmeester dhr G.Boertien

Financiën: controleert activa betalingen en uitgaven.

Behartigd alle inkomende post en E-mail met eventueel terugkoppeling naar de afzenders.

De nieuwe diploma’s bezorgen of afsturen voor verdere verzending naar de leden.

Maakt presentie lijsten voor avondherhaling en notuleert bij bestuursvergaderingen en ALV.

Nodigt jubilarissen uit voor de ALV en besteld bij KNV medailles en maakt oorkondes.

Draagt zorg voor Financieel jaarverslag, Jaaroverzicht, en kascontrole.

Controleert de betalingen. Regelt betalingen naar ehbo’ers voor bewezen ehbo diensten tijdens het evenement.

Organiseert opleidingen/cursussen EHBO incl de betaling daarvoor.

 Voorzitter en EHBO instructeur. mevr J.van der Burg-Mouris

Onderhoud alle vernieuwingen voor het theoretische als praktische gedeelte voor de basis EHBO.

Verzorgt met andere docenten het lesprogramma’s voor de ehbo herhaling lessen, zowel voor de avond als overdag.

Geeft opleidingen voor het diploma basis EHBO en de cursus wandelletsel.

Zit de bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen voor en zorgt voor de PR van de vereniging.

Is in overleg dienstbaar om EHBO diensten te willen doen tijdens evenementen.

Coördinator voor dag-herhalingen dhr J.de Jonge

Organiseert groepen in het voorjaar en najaar, waarvan de uitnodigingen individueel verstuurt worden naar het huisadres van de deelnemers.

De data van indelingen en samenstellingen worden gemaild naar de instructeurs en administrateur, factureert naar werkgever of particulier van de deelname.

Controleert presentie van de deelnemers.

Is fysiek aanwezig bij avondherhaling voor presentie lijst van deelnemers.

Coördinator voor evenementen dhr H. Prenger

Is verantwoordelijk en bevoegd voor indeling van ehbo’ers voor EHBO ondersteuning

tijdens het evenement.

Is het aanspreekpunt voor de organisatie die EHBO ondersteuning aanvraagt.

Gaat voor vragen in contact met de zorgdrager van het evenement.

Geeft namen door van ehbo’ers aan administratie EHBO voor onkostenvergoeding.

Benaderd ehbo’ers voor deelname aan EHBO ondersteuning tijdens het evenement.

Besteld en zorgt voor voldoende EHBO materialen die nodig zijn voor het algemeen gebruik binnen de vereniging.

Is fysiek aanwezig bij avondherhaling voor de presentie van deelnemers.

Administratie evenementen mevr J.Godeke-Lamberink

Beantwoord de EHBO aanvragen, gaat voor vragen in contact met de aanvrager en de coördinator EHBO maakt en stuurt de factuur.

Ledenadministratie dhr R. de Vries in samenwerking met de huidige administrateur .

 

 

Algemeen bestuurder R .Westenberg

Zijn fysiek aanwezig op toerbeurt bij de avondherhaling voor presentie van de deelnemers.

Assisteren bij de basis cursus EHBO, en verricht indien mogelijk met overleg EHBO diensten bij evenementen.

Dhr R Westenberg is algemeen medewerker en verzorgd o.a. de mobiliteit tijdens Truckersdag.

 

Ondanks dat Dhr A de Vries zijn bestuursfunctie heeft neer gelegd verzorgt hij samen met de secretaris de locatie voor EHBO lessen en cursussen.

De hang en spandiensten die in het verleden werden verricht blijven gewoon zijn doorgang vinden.

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.